• DEUTSCH
  • ALBANISCH
  • MAZEDONISCH
  • SERBISCH
DEUTSCH
ALBANISCH
MAZEDONISCH
SERBISCH

Rechtsanwalt

Dr. jur. Klaus Hellenschmidt

Amtsgerichtsdirektor a. D.

Schloßplatz 1
83410 Laufen/Salzach
Deutschland

Tel.: +49 (0) 86 82 / 95 67 89
Mobil: +49 (0) 151 / 17 84 82 43
Fax: +49 (0) 86 82 / 95 67 88
E-Mail: advokat@dr-hellenschmidt.de

Schloßplatz 1
83410 Laufen/Salzach
Deutschland
Tel.: +49 (0) 86 82 / 95 67 89
Mobil: +49 (0) 151 / 17 84 82 43
Fax: +49 (0) 86 82 / 95 67 88
E-Mail: advokat@dr-hellenschmidt.de
O čemu se radi:

Doživotnog izgona iz Nemačke, odnosno doživotnog izgona uopšte iz Evropske Unije ne sme da bude. Ja sam takve slučajeve doživotnog izgona jednog srpskog, donosno jednog makedonskog državljanina podneo Evropskom sudu pravde. Evropski sud pravde je sada odlučio da izgon u pravilu može da traje samo 5 godina. Da bi se medjutim sigurno došlo do toga, potrebno je da se prethodno ukine rešenje o izgonu nadležnog organa vlasti (Ureda za strance), te da se upis o izgonu izbriše iz odgovarajućeg registra. U slučaju da to želite postići, molim vas da mi se obratite lično e-mailom pod adresom
advokat@dr-hellenschmidt.de.

Važno je da pri tome navedete datum vašeg izgona i naziv organa vlasti, koji je odredio meru izgona. Isto važi i za one slučajeve, u kojima ste jednostavno, dakle bez pismenog rešenja o izgonu, proterani iz zemlje.

Tokom vikenda možete telefonski kontaktirati i mog tumača pod brojem 0049-15753593869.

O mojoj ličnosti:

Nakon skoro 40 godina rada kao drugi sudija jednog Opštinskog suda i Javnog tužilaštva u Bavarskoj odlučio sam da se, sada u svojstvu advokata, na osnovu presude Evropskog suda pravde bavim slučajevima doživotnog izgona i problemima, koje s time imaju strani državljani, kao i da se angažujem na rešavanju takvih slučajeva.

Doživotnog izgona iz EU, dakle, ne sme da bude.